Mornarica nikada u svome imenu nije imala nacionalni ili etnički predznak

Bokeljska mornarica- foto Miro Marušić

Donosimo reagovanje Admiralat i Upravni odbor Bokeljske mornarice Kotor, povodom pokušaja svojatanja ove viševjekovne organizacije.

“Bokeljska mornarica, kako proizilazi iz njenog imena, pripada Boki Kotorskoj i Bokeljima. Boka Kotorska se nalazi u Crnoj Gori  koja danas baštini materijalne i nematerijalne kulturne vrijednosti  koje su stvorene tokom cijele istorije od raznih civilizacija, kultura , etničkih i vjerskih zajednica, kao i država koje su postojale na njenoj današnjoj teritoriji.

Bokelji kao stanovnici Boke Kotorske baštine i dijele   vrijednosti koje su  u toku njene duge i bogate istorije  stvorene na ovom prostoru. U Boki su u toku dvije i po hiljade godina  živjeli pripadnici raznih naroda, entičkih, kulturnih i  vjerskih zajednica koji su dali svoj doprinos njenoj kulturi  čiji smo baštinici.Osnovna aktivnost Bokelja u Boki Kotorskoj bilo je  pomorstvo koje ih je spajalo sa svijetom i omogućilo da se u Boki nalaze svi slojevi materijalne i nematerijalne kulture, kao i u drugim djelovima evropskog Mediterana i da bude integralni dio evropske civilizacije.  Najveće vrijednosti našeg naslijeđa koje su i danas žive su tolerancija , mirni suživot i prožimanje  kultura, vjera i naroda, pri čemu svako zadržava svoj specifični identitet . Budući da  su Kotor i njegova okolina po više osnova proglašeni baštinom čovječanstva od UNESCO-a , Boka pripada i svijetu, dakle svima.

Bokeljska mornarica koja je, poslije Crkve, najstarija institucija na teritoriji Boke Kotorske i Crne Gore , svjedok je i protagonista njihove istorije, kao i istorije Jadrana i Mediterana, i riznica njihovih najvažnijih vrijednosti. U zadnje vrijeme postoje tendencije da se  u javnosti raspravlja o Bokeljskoj mornarici i njenom identitetu,  vjerovatno zato što ona pokazuje  da je, i pored više do dvanaest vjekova istorije , veoma vitalna  i zato što je u toku njena kandidatura od strane Crne Gore  za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a . Pri tome se bez validnih  argumenata,  poznavanja istorije i miješajući proizvoljno vjerske, etničke i političke kriterijume,   od strane osoba i institucija iz susjednih država, a i od nekih Bokelja , svojata Mornarica,  insistira se na njenom etničkom, odnosno nacionalnom,  karakteru.

Tako se često u medijima iznose teze da je Boka Kotorska srpska, da su svi Bokelji, uključujući Crnogorce i Hrvate, zapravo Srbi koji su promijenili identitet, a da su i svi bokeljski katolici isto tako Srbi koji su promijenili vjeru.

Iz Hrvatske su u zadnje vrijeme veoma intenzivni protesti  zato što Crna Gora kandiduje Mornaricu za nematerijalno kulturno dobro čovječanstva  kod UNESCO-a i to radi bez Hrvatske. Isto tako insistira se da je Mornarica kulturno dobro prije svega Hrvata u Boki. O tome se čak ovih dana raspravljalo u Saboru Hrvatske i u Skupštini Crne Gore, a u nekim medijima u Hrvatskoj naslovi su bili „Rat oko Bokeljske mornarice“.  Tolika pažnja posvećena Mornarici pokazuje da je ona veoma važna, ali isto tako da svojatanje Mornarice proizilazi iz nepoznavanja njene istorije , statuta i obimne naučne i stručne literature na tu temu.  Predsjedsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković je 20 decembra ove godine u Skupštini Crne Gore u svom odgovoru na pitanje poslanika Hrvatske građanske inicijative Adrijana Vuksanovića   da li je Ministarstvo kulture prilikom kandidovanja Bokeljske mornarice za UNESCO-vu listu nemateriajlnog kulturnog blaga  izostavila u samom tekstu kult Svetog Tripuna i ime hrvatskoga naroda, naglasio da Crna Gora, kao država koja baštini multikulturalnost kao osnovnu vrijednost, svoje cjelokupno nasljeđe tretira integralno, cjelovito, ne dijeleći ga prema nacionalnoj pripadnosti.

Bokeljska mornarica – kolo – foto Boka News

“Jer, riječ je o kulturnim vrijednostima koje pripadaju građanima, cijelom društvu, i sa kojima svako ima pravo da se identifikuje“, On je takođe istakao da će nakon kandidature za UNESCO Reprezentativnu listu, Bokeljska mornarica pripadati svim građanima svijeta, “pa je prisvajanje od bilo koje strane u ovom slučaju izlišno, tim prije što je Bokeljska mornarica kulturno dobro koje je starije od pojave nacionalnih država na Balkanu, odnosno predstavlja nasljeđe koje je opstalo uprkos brojnim društveno-istorijskim okolnostima i kulturnim uticajima”, rekao je Marković.

I pored tumačenja predsjednika Markovića,  Admiralat i Upravni odbor Mornarice smatra za nužno da se oglasi ovim tekstom i da posjeti na neke elementarne činjenice  koje se tiču njene istorije i  sadašnjosti  koje očigledno nijesu poznate protagonistima aktuelnih rasprava.

Prema tradiciji i prema nekim istorijskim indicijama  Mornarica, odnosno Kotorska bratovština pomoraca, je osnovna  13 januara 809 g. kada je  venecijanski brod donio u Kotor relikvije svetog mučenika Tripuna koje je otkupio kotorski plemić Andreaci Saracenis i smjestio ih u ckrvu koju je sagradio. U to vrijeme je Kotor , kao i drugi gradovi na obali istočnog Jadrana, bio pod vlašću Vizantije, a u njemu je živjelo latinsko i vizantijsko stanovništvo, Slovena još nije bilo.Kotor sa okolinom je polovinom XI vijeka postao dio  prve crnogorske države Duklje i ostao do polovine XII vijeka. Oko 1185. Kotor je , kao i cijela Duklja, bio osvojen od Srbije  i ostao u njenom sastavu do 1371g..  U tom periodu grad je imao veliku autonomiju, zapadnu kulturu, službeni jezik je bio latinski i bio je sjedište katoličke biskupije, osnovane vjerovatno u V vijeku. Iz toga perioda potiče prvi sačuvani dokument koji 1353.g. pominje „Pobožno udruženje kotorskih pomoraca“ (Pia sodalitas naviculatorum Catharensium). Od 1371 do 1384 Kotor je priznavao vlast mađarsko – hrvatskog kralja, od 1384 do 1391 vlast bosanskog kralja, a zatim je do 1420. bio samostalna republika. Kako su bili ugroženi od čestih napada oblasnih gospodara iz zaleđa i Dubrovnika, a prijetila je opasnost od Osmanskog carstva koje je prodiralo na Balkan, Kotorani su sedam puta tražili da ih Mletačka republika uzme u zaštitu. Konačno 1420 .g.počinje period mletačke vladavine koji je trajao do1797. g, koji je bio i najvažniji dio istorije Mornarice . Iz 1463 g. datira  njen najstariji sačuvani statut, na italijanskom jeziku, i ona se tada zvala Kotorske bratovštine Sv. Nikole mornara“ (Fraternitas Divi Nicolai marinariorum de Catharo). Ona je bila najvažnija od brojnih bartovština u Kotoru jer je pomorstvo bila najvažnija privreda djelatnost. Pored vjerskih, ekonomskih, obrazovnih i humanitarnih funkcija ona je u XV. v. dobila i vojne funkcije i vojnu organizaciju. Imala je zadatak da brani grad, zaliv, obalu i da učestvuje u sastavu mletačke flote u  ratovima i bitkama na Jadranu i Mediteranu. Kao nagradu za pokazano junaštvo Mornarica je dobila od Venecije brojne privilegije; među njima je bilo i preuzimanje vlasti u Kotoru na tri dana prilikom proslave svetoga Tripuna, koju je Mornarica organizovala, kao i oslobađanje osuđenika.Sve do 1859 godine  bratovština se  nazivala  Kotorska mornarica.  Ukinuta za vrijeme francuske vladavine Bokom 1807-1814 g,  Mornarica je obnovljena u toku jednog vijeka austrijske vladavine   pod nazivom „Plemenito tijelo Bokeljske mornarice“ i 1874.g je dobila novi statut , na italijanskom jeziku. Izgubila je vojne funkcije, sačuvavši vojnu organizaciju, i postala memorijalna organizacija. Obnovljena je 1934 pod nazivom Bokeljska mornarica i dobila novi statut. Ukinuta  od okupatora za vrijeme drugog svjetskog rata  , inovirana je i dobila novi statut 1964. i od  tada statuti su se mijenjali više puta, a posljednji put 2016. Mornarica je i pored promjena nastavila da uspješno djeluje u novim okolnostima , ali uvijek vjerna svojim  tradicijama i vrijednostima i svome motu Fides et Honor -Vjera i Čast.

Bokeljska mornarica – foto Boka News

Tokom cijele istorije  Mornarica nikada  u svome imenu nije imala nacionalni ili etnički predznak. Nju su činili pripadnici raznih entičkih grupa, a ne postoje podaci  o njenom etničkom sastavu  koji mogu biti argument o predominaciji jedne etničke grupe. Činjenica da je  Mornarica u prošlosti  bila i vjerska , odnosno katolička bratovština , nije dokaz da su njeni članovi bili pretežno Hrvati, premda nije sporno da su zadnjih 150 godina, nakon formiranja nacionalnih identiteta na prostoru Boke Kotorske tokom XIX stoljeća i obnove rada Mornarice od strane Austrougarske monarhije 1859 godine pod novim imenom „Plemenito tijelo Bokeljske mornarice“, baštinili i očuvali pretežno katolici koji su se nacionalno izjašnjavali kao Hrvati. Katolička crkva je univerzalna a ne nacionalna , u Boki  su živjeli katolici razne etničke pripadnosti. U vrijeme kada je Mornarica  bila i vjerska bratovština bilo je i pravoslavnih članova. Niko u Boki nije mogao da se bavi pomorstvom i pomorskom trgovinom ko nije bio član Mornarice, a već krajem XVII vijeka  na teritoriji Boke, koja je tada obuhvatala prostor od Sutomora do Sutorine, katolici su činili trećinu  stanovništva.  Ni danas Mornarica ne vodi evidenciju o nacionalnoj i vjerskoj strukturi  članova.

Bokeljska mornarica kao organizacija postojala je samo u Kotoru sve do 1972 godine, kada se osnivaju podružnice u Tivtu i Herceg Novom, a 1974.g. osnivaju se  podružnice u Zagrebu a zatim i u Beogradu, premda su u Zagrebu 1924. godine, a 1929. godine i u Beogradu  osnovana udruženja Bokelja koja su njegovala tradicije Boke Kotorske i  Mornarice, ali nijesu bili  njen sastavni dio.

U Hrvatskoj su poslije 1974. godine osnovane i druge podružnice , ali su se 1991.g godine odvojile od Matice u Boki , promijenile statut i ime u Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809  , što znači da su podružnice bile u jedinstvu sa Bokeljskom mornaricom samo 17 godina, što je jako malo u istoriji Mornarice koja traje 1208 godina.  Rukovodstvo Mornarice već godinama pokušava da pregovara i sarađuje sa hrvatskim bratovštinama u cilju postizanja punog jedinstvo za koje je jedini uslov prihvatanje imena i statuta Bokeljske mornarice Kotor , ali to do sada nije dalo rezultate. Niko ne dovodi u pitanje pravo na postojanje hrvatskih bratovština , niti Bokeljima u Hrvatskoj da gaje  tradicije niti je bilo protesta kada je Hrvatska proglasila kolo svetoga Tripuna i Tripundanske svečanosti svojim kulturnim dobrom. Isto tako ne dovodi se u pitanje ni doprinos Hrvata u Boki istoriji Bokeljske mornarice.

Takođe i podružnica u Beogradu koja se ugasila 1991 g.,  a obnovljena 2009. godine nedavno se odvojila od Matice u Boki. Imajući sve to u vidu jasno je da nema istorijskih ni drugih argumenata da se ističe teza o etničkom karakteru Mornarice, niti da bilo koja etnička grupa ili susjedna država ističe pretenzije na Mornaricu.

Dan Bokeljske mornarice

Kada je u pitanju kandidatura Mornarice za   upis na Reprezentativnu listu nematerijalne  kulturne baštinu čovječanstva  UNESCO-a, pravo je i dužnost Crne Gore da čuva i valorizuje  kulturne vrijednosti koje su tokom istorije nastale na njenoj teritoriji, uključujući i Bokeljsku mornaricu. Nijesu tačni navodi da u materijalu za kandidaturu nije spomenut sveti Tripun, kolo i drugi bitni elementi tradicije i istorije Mornarice. Nije u materijalu bilo pomena nijedne etničke grupe i naroda koji se ugradio u tu istoriju, jer ih ima jako puno, a akcenat je dat na   univerzalni , multietnički i multikulturni karakter Mornarice, bez obzira na činjenicu da su bokeljski Hrvati  dali veliki doprinos njenom očuvanju i da su i danas pretežno oni nosioci ovog kulturnog dobra.Potrebno je naglasiti da je Dosije za upis Mornarice na listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva namijenjen komisiji UNESCO čiji članovi iz tog materijala treba da shvate univerzalne, svjetske vrijednosti koji preporučuju Mornaricu za upis, a ne njenu nacionalnu ili konfesionalnu pripadnost.

Zajednička kandidatura Mornarice  za UNESCO od strane Crne Gore i Hrvatske nije bila moguća prije svega zato što nije bilo bilo kakve zvanične inicijative Hrvatske prema Crnoj Gori u vezi zajedničke kandidature tako da je Crna Gora samostalno ušla u taj proces i  što   Mornarica u toku istorije nije postojala na teritoriji današnje Hrvatske, izuzev u kratkom periodu  poslije 1974 g. kao i  zato što su se podružnice u Hrvatskoj odvojile od Matice 1991 g.  i nijesu  više sa njom u jedinstvu.

Kulturne vrijednosti, posebno kada su u njihovom stvaranju učestvovali propadnici raznih naroda i država, bi trebalo da budu elemenat njihovog spajanje i saradnje, a ne kontrorverzija i sukoba. Kada Mornarica , kao što se nadamo, bude proglašena svjetskom kulturnom baštinom , onda će ona pripadati svima, uključujući Hrvate, Srbe, Italijane, Grke, Austrijance i druge, koji su joj u raznim periodima i u raznoj mjeri dali doprinos.

Nadamo se  da smo ovim dali dovoljna objašnjena o tradicijama , istoriji i prirodi Bokeljske mornarice, a  za detaljnije informacije upućujemo na naš sajt www.bokeljskamornarica. com i na brojna naučna i stručna djela objavljena na tu temu poručuju iz Admiralat i Upravni odbor Bokeljske mornarice Kotor.

Pogledajte kako se svojata Bokeljska mornarica 

Hrvatska – Sabor

Saborski zastupnik Mosta Marko Vučetić: “U Saboru su danas došli članovi hrvatske bratovština Bokeljske mornarice, Želi ih se istrgnuti od njihove duhovnosti i kulture”

Parlament Crne Gore

16 Komentari

 1. Bokeljska mornarica – jedan od simbola, i služi na čast Boki. Geografiji, istoriji, nautici. Ljudima, časnim i poštenim, kako god se nacionalno, verski, itd. izjašnjavali. Ljudima.

 2. Štovani……e pa kako sad što da se učini u ti ZALJEV -najlješi na ovu balotu….tokali nam sve povijesne znamenitosti obaliti i provaliti …tokali nam spjegavati novu povijest…tokali nas sve pretumbati i pokunjiti se po ušima…aaaaaaaaaaaaaaaaa…..pa u pustijema librima je sve šesno spjegano..onako kako je i drukčije nikako…e pa mi Bokelji nijesmo nikome ništa skrivili niti učinjeli nažao..svijema srdačno otvaramo sva domaća vrata…..i svije komoda naša domaća arija i užance….e to nije ostalo od našije LOZA stoljećima….e i proti toga se ne može oditi….ZBILJA I ZBILJNOST su naše užance……živjeli i štijte pusta libra i đornale…..đurica.

  • Sjor Djurica ,izgleda da vi prvi menjate istoriju i govor Bokelja
   Nikad se u Boku nije govorilo ZALJEV nego ZALIV ,cak ni Juzna Dalmacija i Dubrovnik nisu govorili Zaljev ,jesu tamo Sjeverno primorje ,Istra ,Zagorje ,takodje ni Stovani nego Postovani
   Uzance ,arija ,libra itd to jesu stare bokeljske rijeci romanskog porijekla.
   Katolicki svestenici u Boki su uglavnom regrutovani iz zapadne Hercegovine pa forsiraju takve rijeci ali nemote nas domace Bokelje pravi ludima da neznamo kako se govorilo u Boki.

 3. Ubio me Bog ako razumijem što je problem reći da su u Boki vazda živjeli Hrvati i Srbi (nekada i slavenizirani Mlečani, katolici)i…Pa ne mogu se te činjenice mijenjati u zavisnosti koja je partija na vlasti u Podgorici…

 4. E brao…sve znaš…i voliš…obožavaš…štuješ…poštuješ…brez sumnje…zadrške…podrške…stava…oduvjek bio ljubitelj…sve je jasno iz ovijeh video prikaza…adio te moji dobri stari admirali,stare kolovođe…nijeste ono što ste,nego ono što vam odrede…ćutite tu i dobro vi je ka i Mariji…adio te

 5. Šjor Đurica, Vaš “starobokeški” govor, ili ono kako ga vi zamišljate, jedino je dobar kad čovijek ima problema sa probavom, oli ti ga sa zatvorom! Pročitam, i litavica je zagarantovana! Barem naučite i pišite “li” odvojeno!!! “Toka li” nas, slušat i čitat svakakve ludece, da ne rečem što drugo!? Deboto, toka!

 6. “Бокељска морнарица” је морални слом доживела у Првом светском рату. Из њених редова, у њеним униформама и под њеном командом прерасла је већ првих дана рата у војну формацију аустроугарске војске, опет по туђинским именом – “Shutzkorps Бокешка морнарица”.
  Кренули су да освоје Ловћен потомци оних који су вековима раније из ловћенских села силазили у Котор и Боку.
  Адмиралитет Бокељске морнарице 18. јануара 1916. године објавио је “циркулар” и упутио га свим бокељским општинама:
  “Ловћен је заузет! Весела и радосна вијест одјекује не само нашом пространом Царевином већ цијелим свијетом. Јунаштво и надчовјечанска храброст наших јуначких чета освојило је и овог горостаса и уплело је и ову побједу у ловор–вијенац осталих наших заузећа у овом свјетском рату. Јуначки су јуришале наше храбре чете, састављене од разних народа наше Монархије, па уз Хрвата, Босанца, Нијемца, Румуња и Мађара, борили су се и добровољци наше “Бокешке морнарице”.”
  Др Славко Мијушковић је у својој докторској дисертацији овај проглас назвао “актом срама и издаје”.

 7. Jedan je komuništa doktorirao na Mjesnim zajednicama da nije to njegov kolega po ideji skojevskoj a. E kad je tako što vi oćete od Bokeške Mornarice a, znamo mi koliko vi nju volite, a oćete kićenje tradicije. Proglasite je okupatorskom i gotovo. Kad nas u školi bio je nastavnik istorije koji nam je predavao (jedan sa Žabljaka a znademo mi ko je napravio vazdušnu luku gore194desetih i zašto) i on je kazao nikad Turci, Mlečani ni Austoungari nijesu pokorili Cetinje i slobodarsku goru a znamo da su pokoravali kad im je to bilo potrebno i to više puta.

 8. Ne treba biti doktor sa doktoratom o mjesnim zajednicama da bi se doslo do ovih podataka. Ko je starinom Bokelj mogao je cuti ovo i od starijh Bokelja usmeno. Ima Bokelja i mimo Bokeljske Mornarice koji su pamtili dogadjaje i prenosili pricom na mladje ,a takodje ima i pisanih dokumenata .
  Nije 1916-ta toliko daleko istorijski.
  Bokeljska Mornarica ,da nije bila tako fleksibilna na balkanskoj vjetrometini ne bi ni opstala vjekovima .
  Tako da sve to se moze gledati i kao pozitivna i kao negativna osobina.Nisu isli glavom kroz zid ,prilagodjavali su se vojno-politickoj situaciji.
  Kao sto su nekad vjesti mornari prilagodjavali jedra raznim vjetrovima i menjali kurseve brodova da bi izbjegli nevrijeme i pazili da se ne nasukaju ,tako je i BM na kopnu vjesto izbjegavala vojno-politicka nevremena i razne ratne i mirnodopske oluje.
  Ne treba skrivati istoriju nego reci kako je bilo pa sto je tu je.
  Nisu ucestvovali u nekom zlocinu ,a silom prilika bilo je manevarskih poteza izmadju okupatora ,oslobodioca ,velikih sila,politickih snaga ,vladjucih garnitura itd.
  BM nije imala toliku moc da bude okupator ali ni oslobodioc nego samo saradnik iz nuzde ili simpatija jednim ili drugim.
  Evo nekih detalja iz zadnjih 100 godina BM, a to stariji Bokelji znaju od kojih sam i ja slusao te price.
  Ako sam nesto pogrijesio, izvinjavam se neka me neko ispravi.

  1916 BM iako u svom nazivu nosi ime Mornarica djelovala je kao Brdska Pjesadija i kao dio A-U vojske uz Lovcenske strane jurisala na Kraljevinu Crnu Goru. Ucestvovala je u okupaciji Crne Gore kada je i srusena Njegoseva kapela na Lavcenu a Kralj Nikola napustio Crnu Goru.
  1989 ta ista BM docekuje posmrtne ostatke kralje Nikole u Baru i prati ih do Cetinja dje su ponovo sahranjeni.

  1918 februara mjeseca tokom Pobune mornara u Boki ,gusenja Pobune i streljanja Mornara BM je na strani A-U. Poslije 1918 do danasnjih dana ta ista BM polaze vijenci streljainim Mornarima i odaje im pocast.

  1930-tih kada Kralj Aleksandar dolazi u Tivat BM ga docekuje u Svecanom stroju na gradskoj rivi Pine sa postavljenim Crvenim Tepihom kuda kralj prolazi.

  1941 aprila mjeseca na istoj rivi Pine sa istim Crvenim Tepihom u skoro istom personalnom sastavu BM
  docekuje italijanskog okupatora postrojena u Svecanom Stroju i raportira komandantu italijanskih okupacionih jedinica “Benvenuti Soldati’.
  U isto vrijeme na drugoj strani Tivta PBB Sergej Masera i PBB Milan Spasic dizu razarac “Zagreb” u vazduh da ne bi pao u ruke okupatoru.
  Ta ista BM poslije proglasenja Masere i Spasica za Narodne Heroje 1970-tih polaze vjence na njihov spomenik i mjesto pogibije do danasnjih dana.

  1944 21 novembra ta ista BM u skoro istom personalnom sastavu docekuju oslobodioce Boke i svake godine ucestvuju u obiljezavanju toga datuma, mada nije poznato da je neki pojedinac ili grupa clanova BM ucestvovala u NOB-u.

  1970-tih Josipu Brozu Titu urucuju pocasnu titulu Admirala BM ,takodje kasnije i Vidoju Zarkovicu ,Veljku Milatovicu i drugim komunstickim rukovodiocima a takodje i danasnjim DPS rukovodiocima.

 9. Poštovani Mr.XXY Jeli Bokeška mornarica prodala Crnu Goru velikoserpskom imperijaliznu takozvanom izdajniškom Podroričkom skupštinim koja je pravno imala utemeljenja kao kad japanska jabuka 1918. gdne. Kad su pitali majora Serbske vojske zašto ubijate crnogorce kad su žrtvovali sve i poginuli za vašu vojsku na Mojkovcu ovaj monstrum odgovorio je KO VAS JE TERAO DA GINETE.Tada Crna gora gubi državnost i sve ostale atribute što je imala kao država, jeli Bokeška mornarica predala ključeve grada Cetinja Genaralu Badolji 1941 gdne, i svaki dan doušnici prinosili informacije okupatoru kao i onaj pop sa Prevlake što je špijao diverzante PARTIZANSKE PATRIOTE u akciji na vojno skladište Verige poznato je kako su kažnjeni. Vidite kakvi paradoksi NIŠTA NIJE ČISTO ISTINA JE VODA DUBOKA sjetite se Vukovara i katastrofe Srebrenice molim vas a pomalo Kosova i Metohije a onda pričajte o poštenju.Mada vi koliko vidim zaboravljate logore smrti po Sajmištu i ostale sa onijem u Nišu ali pričate o Jasenovcu za koji s pravom nema riječi o čojstvu i bilo opravdanje ali zločine programa velike Serbije krijete kao zmija noge a oni kamioni furgoni puni Kosovskih žrtava prebačeni iz pokraine u peći basena BOR. Gospodine nema nažolost čiste istorije ISTINA JE VODA DUBOKA. Nego da se mladi ljudi ne opterečuju sa ovim jer ovako nema nam napretka ni prosperiteta vjerujte mi a srećom koliko zapažam ide nam ipak na bolje ili se barem istinski nadamo. E vidite nova Podorička izdajnička skupština se dogodila u Skupštini sela zvanom Tivat e tu se mi moramo angažovat i vratit im istom mjerom. Istorija se nažalost ponavlja samo su drugi izdajnici na čelu kolone. Nadamo se da im je ovo zadnje pljačkaško organizovana akcija što su učinjeli selu Tivatu a nadasve mladim ljudima i napretku uopšte.

 10. Postovani Mr Petre rijec je o Boki i Bokeljskoj mornarici , toliko toga si napisao ali ne na temu o kojoj sam ja pisao i sto je tema teksta i ostalih komentara ,promjenom teme izbjegavate odgovor.
  Spominjes i zlocine ,mada nije ih niko spominjao na ovu temu.
  Bokelji nisu ucestvovali na Podgorickoj skupstini nego predstavnici svih djelova tadasnje Crne Gore i slozili se da sprovedu vjekovnu zelju Crnogoraca Srba da se ujedine sa ostalim Srbima.
  Tada je u Crnoj Gori bilo 40 000 Crnoraca pod oruzjem i nisu se prepali od cete zandara iz Srbije.
  To je bila i zelja kralja Nikole ali napustio je CG 1916 zbog okupacije austrougarske vojske i Bokeljske mornaricke pjesadije.
  Bitka na Mojkovcu je bio napad A-U na Crnu Goru .CG i Srbija su bile saveznice i pomagale se .
  Srbi su ginuli u I sv ratu i za interese saveznika Francuza ,Engleza i svih Juznih Slovena.
  Skupstina za ujedinjenje bila je i u Vojvodini,takodje i u Dalmaciji Ante Trumbic a u Zagorju Franjo Supilo.
  Hrvati su se nesto dvoumili a Dalmatinci su im rekli ako vi necete mi ocemo sa Srbima u zajednicku kraljevinu SHS.
  To za Cetinje 1941 znamo tako je bilo ali to recite Cetinjanima, nema veze sa Bokom.
  A sto se tice popova spijuna bio je jedan u Donju Lastvu sto je ispovjedao izvlacio informacije pa spijavao ali su mu dosli glave tadasnji skojevci , vjerovatno znate bolje tu pricu od mene.
  Na Sajmistu u BGD za vrijeme II sv rata bio je logor dje su Njemci ubijali Srbe ,Jevreje i Rome , ali se ne moze uporediti sa Jasenovcem dje su Hrvati ubijali Srbe Jevreje i Rome i dokazivlai se da to mnogo bolje rade od Njemaca cak su i organizovali takmicenje u klanju, pobjednik je uspio za jedan dan zakolje oko 1500 a drugoplasirani po nesto manje.Pogledajte ,ima upravo ovih dana izlozba u UN u Nju Jorku.
  A da ne govorimo o Jadovom jedinom logoru za ubijanje djece u istoriji covjecanstva a tek Jame po Hercegovini opjevao je ih je Ivan Goran Kovacic u svom djelu “Jama”.
  A za ubijanja 1990-tih jos se ispituje i izlaze razno razne istine o dogadjajima ,nisu izvjestaji CNN-a sveto pismo jer su svi i tada ukapirali da dje dodje CNN sa kamerama tu ce se nesto desiti.
  Kamere i novinari CNN-a su bili na Markale prije eksplozije takodje i u Racku na Kosovu.
  Evo i Haski Sud koji je politicki i pristrasan pa nije mogao za Markale i Racak optuziti Srbiju nego gurnoto je u stranu.
  Zlocini velike NDH se ne mogu uporediti ni sa jednim ,a oprosti . Niste spomenuli Oluju i Bljesak dje su klali i palili starce koji su ostali u Krajini ili bombardovanje hrvatskih aviona po kolonama izbjeglica.

  O Srebrenici se pocelo govoriti 2-3 godine poslije “dogadjaja” imate film Norveski i Svajcarski i svedocenja oficira unprofora tako da ima raznih verzija dogadjaja ,pokaza ce vrijeme.

  Podgoricka Skupstina tada 1918 bila je izdajnicka samo za one koji su otisli sa kraljem put Italije i izgubili drzavne beneficije za ostalih 99% naroda nije bia izdajnicka.
  Ovo u Tivatskoj Skupstini stvarno je za osudu ali ovi poslanici su obicni poslusnici zarad svog licnog interesa sprovode naredbu Centrale iz Podgorice.

  Na Podgorickoj Skupstini 1918 poslanici nisu imali cime biti ucjenjeni ,nije bilo radnih mjesta njima i clanovima familije ,nije bilo privatnih biznisa i te vrste interesa nije bilo partiskih naredbi i interesa nego ljudi iz naroda koji glasali po svom nahodjenju i zelji tadasnjih stanovnika CG ,tada je vladao takav duh u narodu.
  A sto se tice gubitka drzave pa i Srbija se kao drzava ugasila ,umjesto da su stvarali mocnu Srbiju imali su sansu kao pobjednici u ratu, posli su u stvaranje Jugoslavije i time spasili Hrvatsku Sloveniju koje su kao dio Austro-ugarske trebale biti podjeljene izmedju Srbije ,Madjarske ,Italije i Austrije.
  Ali kralj Aleksandar nije htio slusati pametne savjetnike nego posao u avanturu sa Jugoslavijom pa su mu lijepo zahvalili i njemu Jugoslaviji .I opet ista greska 1945 Srbi i Crnogorci i nesto Dalmatinaca izginuli za Jugoslaviju i opet spasili Hrvatsku da od zlocinacke fasisticke NDH postane antifasisticka SR Hrvatska pa su opet 1971 i finalno 1991 isto uradili kao 1941.
  Nego odmakli smo se od teme.U JNA je postojao rod vojske Mornaricka Pjesadija ,mozda je upravo to jurisanje Bokeljske Mornarice uz lovcenske sepertine 1916 preteca Mornaricke Pjesadije u JNA.
  Dok je Bokeljska Mornaricka Pjesadija isla uz Lovcen Austro-Ugarska je topovima gadjala Lovcen i vjerovatno su probudili Njegosa na Jezerskom Vrhu koji je ustao i pucao iz kubure pa su onda Austro-ugari Njegosevu kapelu oznacili kao legitimni vojni cilj i shodno tome srusili je.
  Ali nije tragedija sto su je oni srusili nego je “tragedija”sto je njegov dalji potomak obnovio 1925.
  Nego molio bih vas kad je rijec o Boki da se drzimo teme, nemojte kao svaki put bjezati od teme pa da moram odgovarati ono sto nije tema.

 11. @xxy

  Logor Sajmište, službeno nazvan Jevrejski logor Zemun (nem. Semlin Judenlager), nalazio se na levoj obali reke Save, naspram Savskog mosta, na mestu gde je 11. septembra 1937. otvoren Prvi beogradski sajam.
  Napušten nakon nemačkog bombardovanja Beograda 6. aprila, sajamski prostor se nalazio nekoliko kilometara od Zemuna, na teritoriji koja je ušla u sastav Nezavisne Države Hrvatske. Ona je na zahtev Nemaca tu teritoriju ustupila i na njoj dozvolila uspostavljanje logora. Upravu nad logorom je imao nemački SS.
  U početku je logor bio samo za srpske Jevreje, da bi se kasnije proširio i na druge političke osuđenike, komuniste, partizane i četnike. Za vreme okupacije blizu 8.000 Jevreja i 32.000 Srba je ugušeno u dušegupkama, streljano u Jajincima ili umrlo u samom logoru. Logor je bio aktivan od oktobra 1941. do jula 1944. godine.
  Staro Sajmište je bilo centralno mesto holokausta u okupiranoj Srbiji.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.