Bar –„Match race latinsko jedro 2014”

„Match race latinsko jedro 2014”, naziv je regate drvenih barki koja će se održati 14. septembra u Baru. Organizator regate je kalafatska radionica Bokovac.

U ovoj po­zna­toj ra­di­o­ni­ci otac i sin Pe­ro i Ne­nad Bo­ko­vac ne­dav­no su izgradili če­ti­ri dr­ve­ne bar­ke ti­pa „ar­se­nal­ka”, koje su do­bi­le jar­bol i la­tin­sko je­dro.

„Match race” će oku­pi­ti naj­bo­lje cr­no­gor­ske je­dri­li­ča­re iz Bo­ke. Pre­ma ri­je­či­ma Mi­ro­slav­ke La­le Bo­ko­vac, glav­nog or­ga­ni­za­to­ra re­ga­te, ovo je pri­li­ka da se oku­pe lju­bi­te­lji dr­ve­nih bar­ki, la­tin­skog je­dra i je­dre­nja, i uži­va­ju na pu­či­ni.

„Ko bu­de za­in­te­re­so­van da je­dri ima­će pri­li­ku da to ura­di na dru­gim dr­ve­nim bar­ka­ma na­še ra­di­o­ni­ce, ko­je su smje­šte­ne u AD Ma­ri­na, bez ika­kve nov­ča­ne na­dok­na­de. Za­hval­ni smo i Mi­šu Du­ru­to­vi­ću ko­ji je pri­ja­telj ra­di­o­ni­ce Bo­ko­vac. Oče­ku­je­mo da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja na­đe svo­je mje­sto u do­ga­đa­ji­ma ko­ji se od­vi­ja­ju u to­ku tu­ri­stič­ke se­zo­ne. Na­ja­vlje­no je pet dvo­čla­nih po­sa­da. Je­dra ukr­šta­ju po dva ti­ma. Bo­lji pro­la­zi da­lje i oče­ku­je sle­de­ću eki­pu za su­par­ni­ka, a uz si­stem eli­mi­na­ci­je do­la­zi se do fi­na­la“ – kazala je Bokovac.

Kako je istakla, riječ je o specifičnom takmičenju, prvom takve vrste na Jadranu, makar kada je riječ o ovom tipu barke i nadmetanju sa latinskim jedrom plus flok.

Takmičari će jedriti na dvije identične barke – „arsenalke“, varijetet sa zatvorenom palubom. U barci će biti dvočlane posade. Bolji tim prolazi dalje i očekuje sljedeću ekipu za suparnika. Tim ritmom, uz sistem eliminacije, ide se do finala…pojašnjava nam pravila sagovornica.

Učešće na trci najavile su posade iz klubova „Jugole Grakalić“ – H. Novi, „Delfin“ – Tivat, Porto Montengro, „Jovo Dabović“ – Baošić i „Lahor“ – Kotor.

Bokovci nastoje da ožive tradiciju jedrenja i već sljedeći korak na tom putu biće formiranje jedriličarskog kluba.

„Match race latinsko jedro 2014”, naziv je regate drvenih barki koja će se održati 14. septembra u Baru. Organizator regate je kalafatska radionica Bokovac.

U ovoj po­zna­toj ra­di­o­ni­ci otac i sin Pe­ro i Ne­nad Bo­ko­vac ne­dav­no su izgradili če­ti­ri dr­ve­ne bar­ke ti­pa „ar­se­nal­ka”, koje su do­bi­le jar­bol i la­tin­sko je­dro.

„Match race” će oku­pi­ti naj­bo­lje cr­no­gor­ske je­dri­li­ča­re iz Bo­ke. Pre­ma ri­je­či­ma Mi­ro­slav­ke La­le Bo­ko­vac, glav­nog or­ga­ni­za­to­ra re­ga­te, ovo je pri­li­ka da se oku­pe lju­bi­te­lji dr­ve­nih bar­ki, la­tin­skog je­dra i je­dre­nja, i uži­va­ju na pu­či­ni.

„Ko bu­de za­in­te­re­so­van da je­dri ima­će pri­li­ku da to ura­di na dru­gim dr­ve­nim bar­ka­ma na­še ra­di­o­ni­ce, ko­je su smje­šte­ne u AD Ma­ri­na, bez ika­kve nov­ča­ne na­dok­na­de. Za­hval­ni smo i Mi­šu Du­ru­to­vi­ću ko­ji je pri­ja­telj ra­di­o­ni­ce Bo­ko­vac. Oče­ku­je­mo da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja na­đe svo­je mje­sto u do­ga­đa­ji­ma ko­ji se od­vi­ja­ju u to­ku tu­ri­stič­ke se­zo­ne. Na­ja­vlje­no je pet dvo­čla­nih po­sa­da. Je­dra ukr­šta­ju po dva ti­ma. Bo­lji pro­la­zi da­lje i oče­ku­je sle­de­ću eki­pu za su­par­ni­ka, a uz si­stem eli­mi­na­ci­je do­la­zi se do fi­na­la“ – kazala je Bokovac.

Kako je istakla, riječ je o specifičnom takmičenju, prvom takve vrste na Jadranu, makar kada je riječ o ovom tipu barke i nadmetanju sa latinskim jedrom plus flok.

Takmičari će jedriti na dvije identične barke – „arsenalke“, varijetet sa zatvorenom palubom. U barci će biti dvočlane posade. Bolji tim prolazi dalje i očekuje sljedeću ekipu za suparnika. Tim ritmom, uz sistem eliminacije, ide se do finala…pojašnjava nam pravila sagovornica.

Učešće na trci najavile su posade iz klubova „Jugole Grakalić“ – H. Novi, „Delfin“ – Tivat, Porto Montengro, „Jovo Dabović“ – Baošić i „Lahor“ – Kotor.

Bokovci nastoje da ožive tradiciju jedrenja i već sljedeći korak na tom putu biće formiranje jedriličarskog kluba.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.