SO Kotor – Stjepčević podnosi izvještaj

Kotor
Kotor

U na­stav­ku 25. sjed­ni­ce Skup­šti­ne op­šti­ne, za­ka­za­nom za danas, uto­rak 14. april, predsjednik Opštine Ko­to­r Alek­san­dar Stjep­če­vić (DPS) podnijet će od­bor­ni­ci­ma iz­ve­štaj o ra­du za 2014. go­di­nu sa iz­vje­šta­jem o ostva­ri­va­nju funk­ci­ja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.

Na dnev­nom re­du su iz­vje­šta­ji o ra­du i fi­nan­sij­skom po­slo­va­nju za 2014. go­di­nu Di­rek­ci­je za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ko­to­ra, Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje, kao i Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ko­tora sa pro­gra­mom ra­da i fi­nan­sij­skim pla­nom za 2015. go­di­nu, a bi­će pred­sta­vljen i pro­gram kul­tur­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja u op­šti­ni Ko­tor za ovu go­di­nu.

Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.