Porto Montenegro – Prošireni kapaciteti

Porto Montenegro
Porto Montenegro

Marina Porto Montenegro do kraja juna dobit će novih šezdest vezova, od čega trideset sedam za super jahte. Početkom ljeta kada budu završeni radovi, marina će ras­po­la­ga­ti sa 500 ve­zo­va za jah­te du­ži­ne do 180 me­ta­ra.

Iz­vo­đač ra­do­va, ko­tor­ska kom­pa­ni­ja Yu Briv, ra­do­ve na proširenju za­po­če­la je u ok­to­bru, ka­da su iz­vo­đe­ni pri­prem­ni ra­do­vi, a tre­nut­no se ra­di na po­bi­ja­nju po­sled­njih če­lič­nih ši­po­va.

Do­sad je ugra­đe­no 150 ši­po­va pro­sječ­ne du­ži­ne od 35 do 40 me­ta­ra.

Če­lič­ni ši­po­vi su na­či­nje­ni od ci­je­vi pro­mje­ra 800 mm, de­blji­ne pla­šta 12 i 14 mm, ukup­ne du­ži­ne 7.000 m.Ono što je za ova­kve kon­struk­ci­je naj­va­žni­je je­ kva­li­tet be­to­na, kao je­dan od naj­va­žni­jih či­ni­la­ca ko­ji od­re­đu­ju rok tra­ja­nja kon­struk­ci­je i nje­no bez­bjed­no ko­ri­šće­nje.

Porto Montenegro
Porto Montenegro

Op­se­žnim pro­ra­ču­ni­ma i pla­ni­ra­nji­ma, upo­tre­bom sa­vre­me­nih me­to­da, kao i po­ve­ća­njem za­štit­nog slo­ja be­to­na, do­bi­jen je ga­ran­to­va­ni rok tra­ja­nja od 100 go­di­na – sa­op­šte­no je iz Por­to Mon­te­ne­gra.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.