Matijević i Laličić odgovorili Tivatskoj akciji…

Tivat Opština
Tivat Opština

Predsjednica opštine Tivat Snežana Matijević i glavni administrator opštine Jovanka Laličić odgovorili su danas na javno postavljenja pitanja Tivatske akcije u vezi ukidanja rješenja o emitovanju muzike u lokalu “Black sheep”.

Odgovor: predsjednica opštine Tivat, dr Snežana Matijević

 1. Da li ste spremni da javno izjavite (s obzirom da Predsjednik Opštine po Zakonu ima obavezu da vrši nadzor nad radom organa lokalne uprave i da je odgovoran za njihov rad) da su nadležni opštinski organi u ovom slučaju apsolutno donosili rješenja u skladu s propisima, i da u potpunosti stojite iza njihovih odluka?

Na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi starješine organa lokalne uprave odgovaraju za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada. Ukoliko postoji sumnja da isti ne postupaju u skladu sa zakonom, na raspolaganju su pravna sredstva i relevantne institucije koje odlučuju da li su opštinski organi postupali u skladu sa zakonom. Sigurna sam da se u pomenute relevantne institucije ne ubraja “sud javnosti” i da se do odgovora na ovakva i slična pitanja ne dolazi medijskom polemikom.

Odgovor na drugo postavljeno pitanje je: da, stojim iza svake odluke, koju sam potpisala.

 1. Da li ćete – u slučaju da Upravni sud donese presudu u korist vlasnika lokala, a oni nakon toga zatraže naknadu za štetu koja im je pričinjena – tu štetu platiti iz svog džepa i džepa funkcionera koji su donosili rješenja, ili novcem iz budžeta, tj. novcem svih građana Tivta?

Lično sam stava, da svi koji načine grešku moraju za istu snositi posljedice, ma kakve one bile.

 1. Da li je Komunalna policija Opštine Tivat dužna da prilikom intervencija sačinjava odgovarajuće zapisnike, i, u ovakvim slučajevima, izvrši mjerenja buke, ili služi za iživljavanje opštinske vlasti nad nepodobnim građanima i preduzetnicima?

Komunalna policija je dužna da prilikom intervencija sačinjava zapisnike i zabilješke, što je uredno činila. Dužna je da vrši komunalni nadzor i u okviru istog ukoliko je potrebno izvrši mjerenje buke, što je činila, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Opština Tivat
Opština Tivat

Gospodine Kovačeviću,

Povodom Vašeg prvog pitanja koje ste postavili Glavnom administratoru moj odgovor je slijedeći

1.Vaše ocjene o mojim stručnim kvalitetima nimalo me ne tangiraju, jer naprosto niste kompetentni da o tome dajete ocjenu. Kakav sam, citiram „ pravni ekspert“ procijenili su mnogo važniji organi i institucije kao što je Savjet Evrope, OSCE,MUP, Zajednica opština, CRNVO i sl.koji su me puno puta angažovali upravo kao „pravnog eksperta „ za brojne projekte koje su sprovodili u lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Ljekar specijalista stvarno nijesam, pa stoga nijesam ni vršila specijalističke ljekarske preglede da bih davala medicinske dijagnoze.Glavni administrator ne vrši bilo kakve preglede, jer rješava isključivo na osnovu papira na koje može da se pozove u obrazloženju svojih rješenja Ali gospodine Kovačeviću ja sam prije svega čovjek koji uvažava nečiju tešku bolest, vjeruje u nalaze ljekara specijalista , ali i vjeruje u onu staru izreku „da je bolest svačija“. I ne bih se lako kao Vi upuštala u izvrgavanje ruglu činjenica koje nažalost mogu postati sudbina i nekog od nas.

Upravo ste Vi gospodine Kovačeviću, postali multipraktik stručnjak, pa ste preko noći a sve bez pokrića, postali i tužilac i istražni sudija i sudija Upravnog i Vrhovnog suda, jer dajete sebi za pravo da procjenjujete kvalitet presuda i crnogorskog pravosuđa. Postali ste i i zaštitnik prava i sloboda – lokalni obdusman.

Vaše targetiranje pojedinih zaposlenih u lokalnoj upravi i mene kao Glavnog administratora, doživljavam kao svojevrsni pritisak, da se javnost ubijedi da je neko po nekoj drugoj liniji – političkoj , nacionalnoj ili ne znam kojoj drugoj zlostavljan, da je „žrtva“ i da mimo sudova i zakonskog postupka izdejstvujete da se za blagdane koji dolaze emituje/odnosno izvodi muzika u navedenom lokalu. Ili ste pak od Vaših mentora dobili kritiku što ste se smirili , što se odavno ne oglašavate u novinama i ne iznosite neistine kako bi ocrnili ljude koji samo rade svoj posao.

Odavno je Glavni administrator neosnovano od strane Vaše organizacije, Vas lično, Vaših istomišljenika i mentora nacrtan kao meta i za to birate poseban trenutak i vrijeme. Sve je izrežirano, to je svakome jasno. Ali moje znanje i moj ugled takvi kao Vi i Vama slični, ne možete na Vašu veliku žalost umanjiti.Stoga sa indignacijom odbacujem Vaše neosnovane kvalifikacije da se u konkretnom slučaju radi o promišljenoj, namjernoj i organizovanoj zloupotrebi političke moći, da se nekome uskrate osnovna ljudska i Ustavna prava kao što je pravo na rad.

Gospodine Kovačeviću iako se radi o „crnoj ovci“ stvar nije crno- bijela kako Vi želite da je predstavite, nego mnogo kompleksnija i složenija.Stvar je dvostranačka , treba saslušati i drugu stranu. Ako je zakon jednak za sve, onda Vašoj organizaciji odnosno Vama lično kao odborniku, stoji na raspolaganju institut“ odborničko pitanje“ koje možete postaviti i da dobijete odgovor koji će predstaviti obje strane medalje, Ne, treba se apriori staviti na stranu jedne stranke u sporu i suditi prije suda i za to koristiti sredstva javnog informisanja.

S druge strane očito da ne znate, ili nećete da znate da drugostepeni postupak ne vodim ja nego koleginica koja je zapošljena u Službi glavnog administratora, i da sam ja neko ko po sistemu objektivne odgovornosti odgovara za svako rješenje ,akt i sl. koji priprema ova Služba, jer ih potpisujem Ovo ne iznosim da bi odgovornost prebacila na zaposlenog službenika koji je savjestan i vrstan pravnik, jer JA stojim iza svake odluke, već naprosto želim samo da Vam ukažem, da je u konkretnom slučaju kao i svakom drugom drugostepenom, predmet cijenilo“ četvoro očiju“. Predlažem da iskoristite mogućnosti, pošto se bavite istraživanjima, da istražite da li sam na zaposlene počev od 2011 godine do danas bilo kada i na bilo koji način vršila pritisak kako će riješiti predmete,( bilo u korist bilo na štetu neke stranke). Predmeta je za Vašu informaciju bilo zaista puno, i mnogi su pretpjeli provjeru od Upravnog suda i drugih sudskih instanci. Drugostepeni postupak se vodi na osnovu papira u spisima predmeta, svaki dokaz se cijeni sam za sebe i u cjelini, brižljivo se vodi računa o formalnim nedostacima prvostepenog postupka i rješenja se poništavaju ukoliko za to ima osnova. Stoga , znam da očekujete ovakav moj odgovor i znam da nećete sa njim biti zadovoljni, sačekajmo odluku Upravnog suda . Kakva će odluka u konkretnom slučaju biti niko ne zna, jer Sud može na drugačiji način da cijeni dokaze, da poništi rješenje iz nekih formalnih razloga . Pa i ako se to desi ne znači „trijumf“ protivne strane jer se predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje. Rijetko se Upravni sud prema važećem Zakonu, upušta u meritorno rješavanje, na način da donese Presudu kojom se dozvoljava ili ne dozvoljava emitovanje odnosno izvođenje muzike.

No ponavljam još jednom sačekajmo epilog sudskog postupka.

2.Na Vaše drugo pitanje da li u Crnoj Gori postoji institucija koja je ovlašćena da izdaje sertifikate o zvučnoj izolaciji ,moj odgovor je da ne znam niti moram da znam. Ono što moram da znam jeste da svaki ugostiteljski objekat u skladu sa članom 93 Zakona o turizmu, mora da ispunjava minimalno tehničke uslove u pogledu opreme i prostora u skladu sa zakonom i da pored ovih uslova ugostiteljski objekat za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, mora ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima a među tim posebnim navedeno je i „zaštita od buke“ . Pravilnikom o vrstama,minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata eksplicitno je utvrđeno da se u ugostiteljskom objektu u kojem se izvodi ili emituje muzika mora obezbijediti sertifikat ovlašćene organizacije kojim se potvrđuje da objekat posjeduje posebnu zvučnu izolaciju , odnosno ispunjava sve uslove da se emisija buke svede na minimum.

Svaki odgovorni privredni subjekat , preduzetnik mora da poznaje propise jer „neznanje ne opravdava“ mora da zna u šta se upušta zakupom određenog lokala, koji rizici postoje i da na bazi takve ocjene uđe u privatni posao.

 1. Na Vaše treće pitanje odgovoriću na način da Vam kažem da permanentno „miješate“ nadležnosti . To radite namjerno ili iz neznanja. Glavni administrator nije inspekcijski organ koji ima ovlašćenja da vrši inspekcijski nadzor da li pojedini ili svi objekti imaju sertifikate, da li emituju odnosno izvode muziku, nemam pravo ni da po službenoj dužnosti vršim provjeru zakonitosti rješenja prvostepenih organa. Glavni administrator radi isključivo na osnovu podnijetih žalbi od strane za to ovlašćenih subjekata, a rješenja o pravima i obavezama građana , privrednih subjekata preduzetnika donose prvostepeni organi koji su odgovorni za zakonitost istih.

I na kraju želim da javno iskažem svoj stav kojim se rukovodimo u postupku rješavanja po žalbama, a to je „Zakon je jednak za sve“ svidjelo se to nekome ili ne.

Glavna administratorka opštine Tivat

Jovanka Laličić

 

6 Komentari

 1. Marovićevska škola – slova i riječi napretek, a ništa nije rečeno. Prava slika ove šupljoglave kriminalne lokalne vlasti.

 2. Bolje da pomenuti funkcioneri nisu nista komentarisali jer je ovo tek sramota!!!
  Gospodo, niste apsolutno nista konkretno rekli a jedva sam se nakanio da procitam cijeli tekst.
  Mislite li da je narod glup!

 3. Stanujem u centru Tivta , u blizini “Black Sheep” -a , ali muziku iz tog lokala nisam čula. Međutim, živa “narodna”muzika iz nekog od lokala sa Trga magnolija ( ne znam kog- neki kažu da se izvodi iz “City Hall”), koja trešti bez ikakve kontrole , bar tri puta tokom sedmice i to dva puta radnim danima!!!!, do kasnih noćnih sati ( 1 ili 2 poslije ponoći) mi zaista smeta.
  Pitala sam se kako to ne smeta gradonačelnici jer i ona stanuje u blizini, ali sam od prijateljice, koja stanuje blizu nje saznala da se muzika ne čuje( vjerovatno je zvučna izolacija zgrada na samom trgu).Ne znam kako stanari u skupo plaćeni stanovima na Trgu magnolije, uopšte mogu da opstanu pod tim uslovima , i da li je iko podnio prijavu s tim u vezi.
  Pozdrav

 4. Iz odgovora smo samo uspjeli da zakljucimo da g.Kovacevic i gdja Lalicic nisu bas u najboljim odnosima 🙂 i da ona nije nadlezna na vise nivoa…
  Postoji legenda da je neko nekad bio nadlezan za nesto u Opstini Tivat…

 5. Je li moguce da se u ovoliko upotrijebljenih slova i rijeci nista ne kaze?!?
  Na Vase 1.2.3.pitanje, a nista nije objasnjeno…
  Da se razumijemo nesto, ne znam koliko je ljudi imalo prilike da boravi i uziva u ovom Pub-u, ali nas nekolicina podgoricana koji smo cesti gosti dolje kad se spustimo do Tivta, nikad ne uvidjesmo nista slicno za bilo koji ugostiteljski objekat i ovu preglupu represiju organa vlasti…

  Mozda bi za promjenu ”nadlezni” koje admin forsira mogli da podju malo i uzivaju i iz prve ruke prosvjedoce da se u lokalu ne desavaju nikakvi ekscesi zbog kojih isti zele da uskrate funkcionisanje ovog ugostiteljskog objekta. Progutajte ponos i namjestene pozicije na kojima ste i podjite na pohovanu piletinu !

  Pozdrav !

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.