INTERVJU: Daren Gibson, izvršni direktor kompanije „Luštica Development“

TIVAT I CRNU GORU TRETIRAMO KAO SVOJ DOM

Daren Gibson
Daren Gibson

U projekat Luštica Bay do sada investirano oko 85 miliona eura. U razvoj projekta u narednih 18 mjeseci biće uloženo još oko 100 miliona, čime će ukupna investicija porasti na 180 miliona, što je više od 10 odsto od procijenjene vrijednosti projekta – kazao je u intervujuu za „Vijesti“, Daren Gibson, izvršni direktor kompanije „Lušptuca Development“. Ova kćerka kompanija švajcarsko- egipatskog konzorcijuma „Orascom“ na gotovo sedam miliona kvadrata tivatskog dijela poluoistva Luštica gradi 1,1 milijardu eura vrijedan novi turistički resort.

„U kompleku Luštica Bay do sada je izgrađeno deset zgrada sa 72 apartmana sa kompletnom neophodnom infrastrukturom. Stambene jedinice  su prošle godine predate vlasnicima i već useljene. Ovi objekti su dio prve faze projekta tokom koje treba da bude izgrađeno Luštica Bay  marina, Marina naselje, golf teren, prvi hotel kao i gradsko jezgro sa školom, restoranima, šopovima i kafeima. Planirano je da prva faza bude završena početkom 2019. godine. Luštica Bay marina, sa 176 vezova, prva od dvije planirane, je gotovo završena i njeno takozvano „soft“ otvaranje se očekuje polovinom sljedeće godine. Do tog perioda bi trebalo da bude završeno i predato vlasnicima i novih 16 stambenih objekata sa 88 stanova.

Paralelno gradimo i neophodnu infrastrukturu – puteve, vodovodnu, atmosfersku i kanalizacionu infrastrukturu, kao i onu neophodnu za napajanje električnom energijom i telekomunikacije. Takva infrastruktura nije postojala ranije na našem sajtu. Već je izgrađeno 4,8 km otvorenih saobraćajnih koridora,od čega jedan dio sa završnim slojem i instalacijama (kablovima, cijevima, kanalima za kišnicu, kanalizacionim kolektorima i telekomunikacijama). Jedna trafostanica10/0,4 (kVA)  je već u pogonu sa privremenim priključenjem na elektromrežu Opštine Tivat u Pržnu.U procesu izrade glavnog dizajna su četiri nove trafo stanice, i glavni rezervoar za vodu sa 2.000 m3 kapaciteta. U fazi projektovanja je i koncept glavnog kolektora otpadnih voda koji uključuje i postrojenje za prečišćavanje, a koji treba da opslužuje objekte izgrađene u prvoj fazi razvoja Luštica Bay. Važno je napomenuti da, uprkos činjenici da je sporazum sa Vladom o zakupu i investiranju na Luštici  potpisan 2009. godine, osnovni preduslovi za početak razvoja projekta uspostavljeni su tek u 2013. i sporazum je stupio na snagu zapravo tek u decembru 2013. godine.“

Luštica Bay - panorama
Luštica Bay – panorama

Koliko Luštica Development trenutno zapošljava radnika – direktno i indirektno ?    

Na razvoju projekta trenutno je, direktno i indirektno, angažovano 410 zaposlenih, bilo da se radi o zaposlenima u našoj kompaniji ili partnerskim kompanijama sa kojima sarađujemo. Većina angažovanih je iz Crne Gore.

Počela je izgradnja prvog hotela, a njegov operater će biti „The Chedi“. Zašto ste se opredijelili baš za tu kompaniju ?

Izabrali smo Chedi djelimično zbog jakog postojećeg odnosa sa Orascomom kao i zato što je on sinonim za pozicioniranje luksuznog brenda. The Chedi hoteli su takođe poznati po svojoj povezanosti sa istorijom, kulturom i tradicijom zajednica u kojima se nalaze i poštovanju lokalne sredine. To su sve atributi i vrijednosti koje se jasno vide i u Luštica Bay-u. The Chedi je savršen izbor za Luštica Bay s obzirom na sinergiju etike brenda obje kompanije. Projekat Luštica Bay predstavlja drugi evropski hotel ovog brenda koji se razvio u Aziji i na Dalekom Istoku. Prvi njihov evropski hotel  je nastao nakon što je GHM uspostavio saradnju sa Orascomom u Andermatu /Andermatt/ u Švajcarskoj gdje ODH gradi luksuzno turističko selo. The Chedi Andermatt je trenutno na vrhu liste 150 najboljih holidej hotela u Švajcarskoj i nesumnjivo je jedan od najboljih evropskih luksuznih hotela.

Uskoro kreću i grubi građevinski radovi na izgradnji golf terena na Luštici koji će ujedno, biti i prvi šampionski golf teren u Crnoj Gori. Kada očekujete da će on u potpunosti biti završen i koliko će ta ponuda doprinijeti smanjenju sezonalnosti turističke industrije u Boki Kotorskoj ?

Na lokaciji golf terena smo već završili iskopne radove i tokom jeseni ćemo početi sa grubim oblikovanjem lokacije prve rupe. Projekat će se razvijati postepeno tokom naredne 3 godine. Golf teren će biti dodatak postojećoj ponudi i pružati dodatnu priliku za posjetioce koji traže veći spektar mogućnosti i iskustva. Za razliku od aktivnosti koje se sprovode na vodi i koje su sezonske, u golfu se može uživati tokom cijele godine, što doprinosi smanjenju sezonskog karaktera turističke indutsrije.

Darren Gibson
Darren Gibson

Što nas konkretno očekuje u narednoj godini kada je dalji razvoj Luštice Bay u pitanju i koliko će dogodine novca ovdje biti investirano ?

Očekujemo da ćemo investirati oko 100 miliona eura u narednih 18 mjeseci. Sljedeća godina će biti godina intenzivne gradnje The Chedi Luštica Bay hotela, kao i godina kada ćemo prirediti „soft“ otvaranje Marine, prve novoizgrađene u Crnoj Gori u posljednjih više od deset godina. Pored novih 16 zgrada sa 88 stanova koje će biti izgrađene i predate vlasnicima do polovine sljedeće godine, mi ćemo do kraja 2016. početi izgradnju luksuznih vila i gradskih kuća u marina naselju. Oni će biti spremni za vlasnike između kraja 2017. i sredine 2018. godine.  Superstruktura marine (lukobrani, kej zid, obloga) je završena, infrastrukturno opremanje je u toku i biće okončano do marta sljedeće godine kada ćemo imati takozvano “soft” otvaranje.Na lokaciji golf terena smo već završili iskopne radove i tokom jeseni ćemo početi sa radovima na grubom oblikovanju terena.  Do kraja godine ćemo početi sa prodajom rezidencijalnih jedinica u Gornjem selu, a očekujemo do kraja sljedeće godine i početak radova na izgradnji. Gornje selo će predstavljati i administrativni centar kompleksa i biće povezano sa Radovićima.

Luštica bay
Luštica bay

Država Crna Gora – Vlada i Opština Tivat – ni do danas nisu u potpunosti ispunile svoje obaveze iz ugovora o zakupu i investiranju „Orascoma“ na Luštici, posebno kada su ekspropijacija i izgradnja infrastrukture u pitanju. Kako prevazilazite tu vrstu problema ?

Od osnivanja u 2008. godini i potom početka radova na projektu Luštica Bay, Luštica Development je istovremeno počela dugoročnu saradnju sa državnim institucijama. Kompanija takođe asistira u ispunjavanju obaveza države, uključujući razvoj komunalnih usluga i puteva. Imajući u vidu kompleksnost projekta Luštica Bay čija realizacija zavisi od međusobnog poštovanja obaveza iz Ugovora o drugoročnom zakupu, dosadašnji pozitivni odnosi sa državnim institucijama i organima su uvijek vodili ka rješavanju svih spornih pitanja vezanih za razvoj projekta.

Mi smo u stalnom dijalogu, a posebna pažnja se posvećuje rješavanju pitanja neophodnih za realizaciju prioritetnih projekata u okviru Luštica Bay-a. Luštica Bay je jedina „greenfield“ investicija u Crnoj Gori i jedan od najvećih projekata u Evropi, kako po površini, tako i po obimu investicije, od čega će benefite imati i država i građani, naročito u pogledu razvoja infrastrukture i njenog korišćenja.

Vaša kompanija je za projekat koji realizujete na Luštici dobila brojna ekološka priznanja i potvrde o njegovoj visokoj usklađenosti sa potrebom očuvanja životne sredine. Koliko je bilo teško  biti pionir takvog jednog biznis pristupa u Crnoj Gori koja, osim što je na papiru ekološka država, ne pridaje baš veliku pažnju potrebi očuvanja i zaštite prirode?

Luštica Development pokazuje veliku posvećenost ekološkoj gradnji, trajnosti objekata, energiji, vodi i materijalnim uštedama, kao i dobrom projektu lokacije. Vjerujemo da se naši ciljevi i ambicije u velikoj mjeri mogu postići kroz naše napore i bez potrebe za značajnim intervencijama države.

U nastojanju da uspostavi ravnotežu između ekonomskih, ekoloških i socijalnih aspekata projekta, projektni tim je posvećen razvoju održive zajednice i naselja u Luštica Bay-u. Ekološki način izgradnje, planiranje lokacije, očuvanje voda, upravljanje otpadom, korišćenje regionalnih materijala, i smanjena potrošnja energije predstavljaju ključne elemente za uspješan pristup izgradnji u ovom regionu.

Projekat nove integrisane zajednice u Crnoj Gori – Luštica Bay – rezultat je principa da projektovanje i izgradnja treba da prati najbolju praksu u ključnim oblastima održivosti. To je jedini način da se zaštiti susjedno okruženje. Sigurni smo da ćemo, ako svoje okruženje budemo tretirali kao svoj dom – jer naše okruženje jeste naš dom – imati šansu da uspijemo da ga zaštitimo i da ga učinimo održivim.

Luštica Bay – proslava nacionalnog dana Švajcarske
Luštica Bay – proslava nacionalnog dana Švajcarske

Projekat Qatari Diara na Plavom horizontu nikako da krene dalje od početka. Budući da se ta uvala nalazi maltene usred kompleksa koji je „Orascom“ uzeo u zakup od države Crne Gore, postoji li možda mogućnost da Vaša kompanija od Kataraca preuzme i njihov projekat na Pržnoj ?

Ne, trenutno ne postoji takva mogućnost.

Luštica Bay
Luštica Bay

Ako se izuzme priča o Mamuli gdje je bilo negativnih reakcija, utisak je da projekat Luštica Bay generalno, ima veoma pozitivan imidž u crnogorskoj javnosti, što baš i nije slučaj sa drugim velikim sličnim stranim investicionim projektima kod nas. Kako ste to postigli ?

Mi vjerujemo da nismo samo graditelji, već kreatori novih zajednica. Takva filozofija naše kompanije opredijelila nas je od samog početka da budemo otvoreni za saradnju sa stanovništvom našeg neposrednog okruženja i širom crnogorskom zajednicom, bilo da se radilo o predstavljanju našeg projekta, ili o našoj finansijskoj podršci rješavanju njihovih životnih potreba, ili naprosto o našoj podršci razvoju kulturnih i sportskih događaja i projekata. Osim toga, vjerujem da naša kompanija ima odličan tim koji je veoma poštovan zbog svoje otvorenosti i profesionalnosti, i vjerujem da smo, zahvaljujući naporima našeg marketinškog i PR tima, uspješno uspjeli da prenesemo svoju filozofiju i pristup široj javnosti što je pomoglo da jasno razumiju naše vrijednosti i ko smo mi kao kompanija.

Jedna od možda kontroverznih stvari koje su novinari primijetili u poslovanju Luštice Development je činjenica da ste u međuvremenu zaposlili ili na drugi način angažovali dosta ljudi koji su nekada bili u državnoj upravi i to na  mjestima odlučivanja u vezi sa projektom Luštica Bay, poput bivšeg ministra turizma Predraga Nenezića ili njegovog pomoćnika Nebojše Popovića. To neke navodi na sumnju u konflikt interesa tih ljudi onda kada su bili u državnoj upravi. Kako to komentarišete i da li je ta praksa uobičajena i u drugim državama gdje „Orascom Development“ posluje poput Egipta i Švajcarske?

Nesrećna okolnost je što se takvi zaključci mogu izvući. Ako posmatrate ukupan broj radnika angažovanih na razvoju projekta Luštica Bay, onda jedan ili dva zaposlena sa profesionalnom istorijom u državnim strukturama i ne čine neki veliki procenat. Nije neuobičajeno u bilo kojoj jurisdikciji da bivši visoki državni funkcioneri pronađu zaposlenje u privatnom sektoru nakon što je njihova karijera u javnoj upravi završena. Iz poslovne perspektive, takve osobe, zbog znanja i veza koje donose, mogu biti od interesa za privatne kompanije. Česti su slučajevi da preuzimaju visoke pozicije u privatnom sektoru.

/S. Luković/

Izvorvijesti. me
Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.