Igalo – Olimpijada za najmlađe

Školica sporta
Školica sporta

U Sport­skom cen­tru Iga­lo sutra, 9. no­vem­bra, bi­će odr­ža­na pr­va Me­đu­na­rod­na dječ­ja olim­pi­ja­da „Ško­li­ca spor­ta”, za ko­ju se pri­ja­vi­lo 300 uče­sni­ka iz Mo­sta­ra, Pod­go­ri­ce, Ko­to­ra, Nik­ši­ća i do­ma­ći­na Ško­li­ce spor­ta „JUMP” iz Her­ceg No­vog.

Dje­ca uz­ra­sta od 4 do 10 go­di­na tak­mi­či­će se u tri di­sci­pli­ne: tr­ča­nju, tr­ča­nju sa pre­po­na­ma i po­li­go­nu spret­no­sti. Početak takmičenja najavljen je za 10 sati. Pored upoznavanja vršnjaka iz crnogorskih i školice sporta iz Mostara, djeca na ovaj način razvijaju fizičke sposobnosti, što je i cilj olimpijade kaže se u sopštenju organizatora.

Ide­ju i re­a­li­za­ci­ju Me­đu­na­rod­ne dječ­je olim­pi­ja­de Ško­li­ca spor­ta po­mo­gli su Sport­ski cen­tar Iga­lo kao do­ma­ćin, Op­šti­na Her­ceg No­vi, TV Bo­ka kao me­dij­ski po­kro­vi­telj, ro­di­te­lji dje­ce čla­no­va Ško­li­ce spor­ta „JUMP”, kao i broj­ni spon­zo­ri ko­ji­ma se za­hva­lju­je­mo – sa­op­šti­li su iz her­ceg­nov­ske Ško­li­ce spor­ta.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.