Budva – Proslavimo zajedno

 

Budva noću
Budva noću

Za na­bav­ku i mon­ta­žu svje­tle­ćih ukra­sa za no­vo­go­di­šnje ukra­ša­va­nje grada Op­šti­na Bu­dva po­tro­ši­će 39.700 eura

Kako je najavljeno pe­čat no­vo­go­di­šnjem ukra­ša­va­nju Bu­dve da­t će rje­še­nja in­du­strij­skog di­zaj­ne­ra i ar­hi­tek­te Ka­ri­ma Ra­ši­da. Po nje­go­voj za­mi­sli, bi­će ukra­še­ni be­de­mi Sta­rog gra­da.

Konstrukcije koje se postvaljaju po starogradskim zidinama, već su počele da izazivaju pažnju, a dekoracija sa svijetlećim cijevima nalik lancu DNK, biće postavljena od Kapetanije pa do Ričardove glave, u dužini od 250 metara. Zbog forme svijetlećih elemenata ukras nosi simboličan naziv DNK i izrađen je od najkvalitetnijeg eko pvc materijala koji je moguće 100 odsto reciklirati.

Budva
Budva

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Bu­dve na­ja­vi­la je bo­gat no­vo­go­di­šnji pro­gram. Na Tr­gu sli­ka­ra 31. de­cem­bra po­sje­ti­o­ci mo­gu uži­va­ti u hi­to­vi­ma „Bi­je­log dug­me­ta”, ko­je će iz­vo­di­ti Go­ran Bre­go­vić i Alen Isla­mo­vić, a pri­je njih pla­ni­ran je na­stup Da­ni­je­la Ali­ba­bi­ća.

Za 1. januar već od 14 sati na­stu­pi­će Me­di­te­ran­ski re­vij­ski or­ke­star, sa oper­skom di­vom Ja­dran­kom Jo­va­no­vić. Isto­g popodneva, pu­bli­ku oče­ku­je kon­cert Mi­le­ne Vu­čić, a za­tim To­ni Ce­tin­ski.

Za pe­tak 2. ja­nu­ar na­ja­vljen je kon­cert cr­no­gor­ske pje­va­či­ce Ni­ne Ži­žić, a od 23 sa­ta na sce­nu stu­pa „Par­ni va­ljak”.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.